พรรคพลังปวงชนไทย นำโดย ส.ส. นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค ได้ร่วมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของรัฐ สามารถติดตามได้ตามวันเวลาดังต่อไปนี้

Thaipeoplepowerparty.com