วันที่ 6 ก.ย.2563 เวลา 9.00 น. นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย รองประธานคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนที่สาม
เป็นประธานเปิดการสัมนา เรื่อง "วิทยุภาคประชาชนจะอยู่อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน" จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร
Thaipeoplepowerparty.com