เมื่อเวลา 9.00 น.( 2 มิ.ย.63 ) ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกายนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วย รองประธานสภา หัวหน้าพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ท่านนิคม บุญวิเศษ ได้ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้
Thaipeoplepowerparty.com