เนื่องด้วยทุกวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ
ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม “สภาผู้แทนราษฏร”

ต่อมาในเวลา 13.00 น. ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พร้อมด้วย นายจรินทร์ เฮียงกุล เลขาธิการพรรคพลังปวงชนไทย นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในนาม "พรรคพลังปวงชนไทย" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 รวมทั้งประเทศไทยสามารถติดต่อนานาประเทศทางวิทยุและโทรเลขได้โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์พระไตรปิฎกเล่มใหม่ สร้างโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดกับเขมร แก้ไขระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหม่ ตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประกาศพระราชบัญญัติเงินตราและทรงตรากฎหมายอื่นๆ อีกจำนวนมาก สร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2484 รวมพระชนมพรรษา 48 พรรษา
Thaipeoplepowerparty.com