วิปฝ่ายค้านประชุมหารือการอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ ทั้งเรื่องประเด็น กรอบเวลา และตัวบุคคลที่จะอภิปราย โดยแบ่งพรรคเพื่อไทย 54 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคเสรีรวมไทย 4 คน พรรคประชาชาติ 3 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน นอกจากนี้นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ มีความประสงค์ที่จะร่วมอภิปราย โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งจะแบ่งเวลาจากโควตาของพรรคเพื่อไทย สำหรับลำดับการอภิปรายในวันแรกจะเป็นการอภิปรายภาพรวมของ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งวันนี้วางผู้อภิปรายไว้ 10 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน จะเป็นคนแรกในการอภิปราย ตามด้วย น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย จากนั้นจะเป็นจากพรรคเพื่อไทยอีก 3 คน และพรรคก้าวไกลอีก 2 คน นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งผู้พิทักกฎในการประชุมให้มีความเรียบร้อย 5 คน อาทิ นายคารม พลพรกลาง ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เน้นย้ำให้ผู้อภิปรายทุกคนรักษาระยะเวลาในการอภิปราย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเยียวยาที่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายจำนวนมาก ขอให้ทุกพรรคย้ำกับผู้อธิปรายให้ตัดหรือยืดหยุ่น พลิกแพลงเนื้อหาการพูด ไม่ซ้ำกัน เพราะจะทำให้เกิดการประท้วงและเป็นเหตุให้ขาดสาระ ด้าน นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอให้วิปฝ่ายค้าน ไปหารือกับประธานสภาฯ และวิปรัฐบาล ว่าจะสามารถอภิปรายจากเดิมที่กำหนดไว้ 20.00 น. ของทุกวัน ขยายเวลาไปจนถึงเวลาเคอร์ฟิวส์ได้หรือไม่ โดยทำเรื่องขออนุญาตไปยัง ศบค. เพราะเห็นว่าการทำหน้าที่ของสภาในการพิจารณา พ.ร.ก. เป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงหากมีการประท้วงจะทำให้มีการกินเวลา ดังนั้นจึงควรมีการทดเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง.Thaipeoplepowerparty.com