พรรคพลังปวงชนไทย | THAI PEOPLE POWER PARTY | พลท.

-สรุปข่าวสารจากทางพรรค
สำหรับในช่วงต้นปี 2020 นี้ จะเป็นการสรุปข่าวสารในลักษณะฐานข้อมูลของข่าวสารและกิจกรรม ที่ทางพรรคพลังปวงชนไทย ได้ดำเนินการและได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการอัพเดทถึงผลงานและความมุ่งมั่นของพรรค ที่ยังคงสร้างเสริมพลังที่ดีให้กับสังคม


-ปรับปรุงและเสริมพลังให้กับเว็บไซค์
ในขณะนี้เว็บไซค์หลักอย่างเป็นทางการแห่งนี้ของทางพรรค กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและอัพเดทข้อมูลจากทางพรรคพลังปวงชนไทย เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์สังคมดิจิตัล ทางพรรคได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นของทางพรรคได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อเว็บไซค์ www.thaipeoplepowerparty.com
ขอขอบคุณทุกพลังเสียง ที่มอบให้

THAI PEOPLE POWER PARTY
พลังปวงชนไทย

 


Tags : พรรคพลังปวงชนไทย, thai people power party,